Privacy Policy De Schuur Dierbenodigdheden

 

© copyright 2018 De Schuur Dierbenodigdheden

De Schuur Dierbenodigdheden hecht  veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante  informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

 

Privacy Policy

 

De Schuur Dierbenodigdheden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Schuur Dierbenodigdheden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens

welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw

 persoonsgegevens;

 

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van

uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als De Schuur Dierbenodigdheden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

De Schuur Dierbenodigdheden,

3238 BE Zwartewaal.

                                                                                              Terug